• Социални медии

Правила

Правила за публикуване и коментиране

Както навсякъде, така и тук ще има някои правила:

  • Писането на български, използвайки кирилица е задължително! Изключения могат да се приемат само за термини или текст написан на друг език и то само ако има реална нужда от него.
  • Всички въведени данни при регистрацията се запазват на сървъра ни и ще бъдат използвани за нормалното функциониране на сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен при поискване от компетентните органи в случаите предвидени от закона.
  • Използването на непристоен език, подстрекаването към насилие или саморазправа, няма да се позволява.
  • Анонимни материали, изпратени ни по какъвто и да бил начин, няма да бъдат публикувани.
  • Самоличността на публикуващият може да бъде запазена с използването на псевдоним. Право на избор е как ще се подпише публикуващия.
  • Непристойни псевдоними няма да се позволяват.
  • Кое се приема за непристойно или подходящо да се приеме като изключение е по усмотрение на администратора на сайта.
  • Публикациите на потребителите, както и техните коментари са изцяло отговорност на написалия ги. Администрацията на този сайт, както и собственика му, не носят никаква отговорност за достоверността на написаното от потребителите на този сайт.
  • Администрацията и собственика на този сайт не носят никаква отговорност за евентуални неточности и/или грешки в предоставения календар за събитията в Габрово и/или в публикациите на сайта. Също така не носят отговорност за вреди и/или пропуснати ползи във връзка с такива грешки и/или неточности.
  • Администрацията и собственика на този сайт не носят никаква отговорност за съдържанието, включително колко точно и актуално е то, на обявите (в каталога и раздела с обяви) на този сайт. Също така, администрацията и собственика на този сайт, не носят отговорност за вреди и/или пропуснати ползи във връзка с такива неточности в, и/или актуалност на, обявите. Пълна отговорност за това съдържание носи единствено предоставилият го.
  • Авторските права, търговски марки и други видове интелектуална собственост, съдържаща се в споделените материали на страниците на сайта, са собственост на притежаващите ги. Администрацията и собственика на този сайт нямат претенции на собственост над тези материали. При проблем с намираща се на сайта интелектуална собственост, притежателят може да поиска премахването ѝ. За такива случаи използвайте формата за контакт.

С публикуването на обяви, публикации или писането на коментари на страниците на този сайт, се смята, че сте прочели и сте се съгласили с правилата.

Коментарите са затворени.