• Социални медии

„Веселякът от Скриняно”. 110 години от рождението на Стоян Венев (1904 – 1989)

С впечатляваща изложба Музеят „Дом на хумора и сатирата” – Габрово отбелязва 110-та годишнина от рождението на един от класиците на българското изобразително изкуство – Стоян Венев. Неговото дарование се проявява с еднаква сила в живописта и графиката и в течение на годините творецът се развива като художник-хуморист с индивидуален почерк.

„Веселякът от Скриняно” представя оригинали, съхранявани в музейния художествен фонд „Хумор на народите” и рисувани от автора в периода между 30-те и 80-те години на миналия век. В изложбата са включени 22 рисунки и карикатури и 28 живописни платна.

Във всички тях Стоян Венев се проявява като самобитен, ярък художник с ясно очертан и разпознаваем личен стил, вдъхновен от фолклора. Най-ярки и запомнящи се са неговите битови сцени и образи от българското село, предадени с намигване и лека закачка. Във всичките му творби личи любовта към българската земя, към отколешните традиции, към трудовите хора, към народните празници и веселия. Важни черти на творческия му почерк са свежото чувство за хумор и доброжелателната ирония, които присъстват не само в карикатурите му, но и в многото му живописни картини – фолклорни, жанрови, социални или исторически. Другият отлик на твореца е подчертано българският типаж на образите му, независимо дали те са нарисувани в български народни носии или в градски дрехи.

Музеят „Дом на хумора и сатирата” притежава една от най-големите колекции в България от оригинални живописни творби, рисунки и карикатури на Стоян Венев. Тя започва да се формира още със създаването на Дома и се попълва грижливо през годините. В нея присъстват 42 живописни платна и 147 рисунки и карикатури. По-голямата част от творбите са набавени чрез откупки от автора и от участията му в самостоятелни и общи художествени изложби, а две от живописните му платна са дарени на Дома на хумора от чужденец колекционер.

Изложбата „Веселякът от Скриняно” е аранжирана в зала 3 на Дома на хумора и сатирата и ще бъде на разположение на гостите на музея и града от 18 септември до 30 ноември т.г.

 Дарина Маринчевска

Музей „Дом на хумора и сатирата” – Габрово

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.